LETO 1945

//LETO 1945
LETO 1945 2014-01-31T13:48:45+00:00

V letu 1945 se je na pobudo takratnega vodstva Steklarne »Boris Kidrič« določil odbor za pripravo vse potrebne dokumentacije za registracijo gasilskega društva. Gasilsko društvo je neorganizirano delovalo že od leta 1938. V tistem času so gasilci izvajali požarno obrambo v podjetju ter občasno pomagali pri požarih na terenu. Z zakonom o varstvu pred požari se je pokazala potreba po bolj organiziranem delovanju na požarnih področjih.

Seznam prvih desetih članov gasilskega društva:

1. Kokolj Anton
2. Jordan Pavel
3. Strašek Anton
4. Šverko Ivan
5. Halužan Jože
6. Kraus Ida (Došler)
7. Verdel Franc
8. Majcenič Jože
9. Srebotnjak Alojz
10. Jug Anton

Med soustanovitelji društva je bil tudi Kacin Jože.

Novo izvoljeni upravni in nadzorni odbor si je leta 1952 zadal nalogo, da se začne bolj sistematsko delo v društvu. V okviru tega so izvajali organizacijo strokovnega izobraževanja in usposabljanja na preventivnem in kurativnem področju: udeležba na raznih tečajih (za izprašane gasilce, za nižje gasilske častnike, pozneje tudi za gasilske častnike in višje gasilske častnike); udeležba na strojniških tečajih.

Prvo motorno brizgalno Rosenbauer 800 litrov (dvotaktno) nam je dodelila Steklarna Hrastnik malo pred koncem druge svetovne vojne, saj je bil takrat v obeh steklarnah isti lastnik Abel.