SERVIS GASILNIKOV 2017-02-19T14:38:22+00:00

SERVIS GASILNIKOV

SERVISIRANJE ROČNIH IN PREVOZNIH GASILNIKOV

Se vrši v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov (Ur.l. RS, štev. 22/95). Servisno vzdrževanje gasilnika obsega: vizualni pregled in odpiranje gasilnika, zamenjava iztrošenih delov ugotovljenih pri pregledu (tesnila, podložke, vzmeti, delov centralnega ventila…), po potrebi ponovno polnjenje aparata, preizkus gasilnika v skladu z veljavnimi standardi, čiščenje, namestitev predpisanih označb* (POTRDILO o brezhibnem delovanju gasilnika) in evidentiranje opravljene storitve v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov (Ur.l. RS, štev. 22/95). Storitev se vrši enkrat na leto.

TIP GASILNIKA CENA/KOS
S-1, 2, 3 kg 2,65 €
S-6, 9, 12 kg 4,95 €
S–50, 100 kg 14,65 €
CO2-3, 5 kg 4,95 €
CO2-10-30kg 6,65 €

 

 POLNJENJE JEKLENK S CO2 PLINOM Z MATERIALOM

TIP GASILNIKA CENA/KOS
CO2-3 kg 4,20 €
CO2-5 kg 5,84 €
CO2-10, 30 kg 10,45 €

 

POLNJENJE GASILNIKOV NA PRAH Z MATERIALOM

TIP GASILNIKA CENA/KOS
S -1 STkg 3,95 €
S -2 STkg 5,40 €
S -3 STkg 6,85 €
S -6 STkg 12,05 €
S -9 STkg 16,40 €
S – 50 kg 78,34 €

 

OSTALE STORITVE PRI ROČNIH IN PREVOZNIH GASILNIKIH

STORITEV CENA/KOS
Servisna nalepka 0,35 €
Nameščanje, pritrjevanje gasilnikov v skladu s študijo požarne varnosti in požarnim redom. Storitev se vrši po naročilu naročnika. 3,85 €
V kolikor je potrebno na gasilniku opraviti servisni poseg v delavnici ali ga celo poslati proizvajalcu, bomo izpad le-tega nadomestili z našim, tako da v objektu ne bo prišlo do povečane požarne ogroženosti. GRATIS

 

PRVI PREIZKUS IN MERITVE HIDRANTNEGA OMREŽJA

Se vrši v skladu s Pravilnikom o preizkušanju hidrantnih omrežij (Ur.l. RS, štev. 22/95). Storitev se vrši pred pričetkom uporabe po naročilu naročnika.

STORITEV CENA/KOS
Preizkus – meritve notranje suhe hidrantne mreže 13,35 €
Preizkus – meritve zunanje hidrantne mreže 9,20 €
Preizkus – meritve notranje mokre hidrantne mreže 11,70 €
Izdaja poročila, merilnega lista in potrdila o brezhibnem delovanju sistema 41,75 €

 

PERIODIČNI PREIZKUS IN TEHNIČNI NADZOR HIDRANTNEGA OMREŽJA

Se vrši v skladu s Pravilnikom o preizkušanju hidrantnih omrežij (Ur.l. RS, štev. 22/95). Preizkušanje hidrantnega omrežja je sestavljeno iz pregleda dokumentacije in preizkusa hidrantnega omrežja. Redni tehnični nadzor hidrantnega omrežja zajema vizualni pregled, odpiarnje, čiščenje, popravilo oz. zamenjava iztrošenih delov, preizkus statičnega tlaka na zunanjem hidrantnem omrežju; pri notranjem pa še stanje cevi, ročnika in tesnosti; pri suhih hidrantih pa stanje cevi in ročnika. Po nadzoru hidrantnega omrežja se omarice notranjega hidrantnega omrežja in omarice s pripadajočo opremo za zunanje hidrante zaplombirajo in opremijo z nalepko (POTRDILO o brezhibnem delovanju sistema). Storitev se vrši enkrat na leto.

STORITEV CENA/KOS
Redni tehnični nadzor, pregled, čiščenje in plombiranje hidrantnih omaric – 1 kos 5,25 €

 

PRIKAZ (DEMONSTRACIJA) GAŠENJA Z GASILNIKI

STORITEV CENA/KOS
Prikaz (demonstracija) gašenja požarov poteka z gasilniki izvajalca. V ceno je vključena demonstracija (teorija-predavanje in praktični prikaz), prevoz in poraba gasilnih sredstev. Storitev se vrši po naročilu naročnika. 120,00 €

 

IZVAJANJE POŽARNIH STRAŽ

STORITEV CENA/KOS
Požarne straže se izvajajo v skladu s 37. členom Zakona o varstvu pred požarom:
pri pretakanju količine nad 5 m3 lahko vnetljivih snovi in gorljivih plinov,
pri varjenju, uporabi odprtega plamena ali orodja, ki pri uporabi proizvaja iskre, v prostoru, ki je nevaren za požar in ni posebej prirejen za ta opravila,
v drugih primerih in delovnih postopkih, kjer naročnik oceni, da obstaja povečana nevarnost za nastanek požara. Storitev se vrši po predhodnem pisnem naročilu naročnika.
6,30 €

 

VODENJE EVIDENC, STATISTIKE, ARHIVIRANJE ZADEV, POROČILA

STORITEV CENA/KOS
Vodenje evidenc o servisiranju gasilnikov (podatki o lastniku gasilnika, vrsta in tip gasilnika ter naziv proizvajalca, tovarniška številka gasilnika, datum prodaje, datum servisa, vrsta servisa in kaj je bilo na gasilniku opravljenega, podpis serviserja, datum ponovnega servisa in obveščanje lastnika gasilnika o poteku njegove veljavnosti); o rednih tehničnih nadzorih in pregledih hidrantnih omrežij (najmanj enkrat letno); Izdaja poročila iz katerega bo razvidna preventivna in kurativna dejavnost s podani podrobnostmi, predlogi za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti ob vsakem izrednem dogodku, ki bo vplival na požarno varnostno situacijo. Storitev se vrši redno. 4,60 €

 

SERVISNA URA

STORITEV CENA/URO
Servisna ura serviserja/preglednika 11,80 €

 

OSTALE CENE

STORITEV CENA/KOM
Barvanje aparatov S 1-12, CO2 3-5 kg 7,50 €
Barvanje aparatov S-50, CO2-30 kg 40,50 €
Prevozni stroški V skladu z Uredbo!

 

VSE NAVEDENE CENE SO BREZ DDV!