ČLANI POVELJSTVA 2018-02-09T20:38:45+00:00

ČLANI POVELJSTVA

Poveljnik gasilske enote 4. kategorije BERCKO LUKA 051-347-600
Namestnik poveljnika LANEGGER MARJAN 041-763-964
Podpoveljnik gasilske enote 4. kategorije GAMILEC MARIO 051-390-970
Glavni strojnik KRIŽANEC ANTON 041-646-438
Orodjar KRIŽANEC STANISLAV 041-763-487
Pomočnik poveljnika naprav za zaščito dihal VNUČEC VLADEK 041-763-486
Pomočnik poveljnika za radijske zveze ŠKODIČ MARKO 040-295-980
Pomočnik poveljnika za prvo pomoč KRKLEC VELIMIR 040-451-185